0911-910 75 info@storforsplat.se

Genom att teckna ett serviceavtal med oss säkerställer ni att era anläggningar får en lång livslängd och ett inomhusklimat med hög komfort.

Vår servicepersonal har en bred kunskap inom alla sorters anläggningar.

Vi kan hjälpa dig med till exempel:

· Injusteringar

· Driftsättningar

· Filterbyten

· Fläktbyten

· Energibesparingsåtgärder

· El och styr

 

Vill du att vi ser över dina anläggningar? Ring Joakim på 072-402 72 80