Arbetsområden - OVK

 

Obligatorisk Ventilationskontroll

Storfors Plåt har tre stycken certifierade OVK-besiktningsmän. OVK står för obligatorisk ventilationskontroll och är en lagstadgad kontroll som ska göras på ventilationssystem.

OVK ska göras innan ett ventilationssystem tas i bruk för första gången (första besiktning). För de flesta byggnader ska OVK sedan göras regelbundet, var 3 eller 6 år (återkommande besiktning). Se tabellen med intervaller för olika kategorier av byggnader.

Byggnader och typ av ventilationssystemIntervall
Förskolor, skolor, vårdlokaler och andra liknande byggnader. Oavsett typ av ventilationssystem.3 år
Flerbostadshus, kontorsbyggnader samt personalutrymmen och kontor i industribyggnader och liknande. FT-, FTX-ventilation3 år
Flerbostadshus, kontorsbyggnader samt personalutrymmen och kontor i industribyggnader och liknande. S-, F-, FX-ventilation6 år
En- och tvåbostadshus med FX-, FT-, FTX-ventilation.Endast en första installationsbesiktning innan systemet tas i bruk. Ingen återkommande besiktning.

S-ventilation = självdragsventilation.
F-ventilation = fläktventilation där frånluftsflödena är fläktstyrda.
FT-ventilation = fläktventilation där både frånluft- och tilluftsflödena är fläktstyrda.
FX-ventilation = F-ventilation med värmeåtervinning.
FTX-ventilation = FT- ventilation med värmeåtervinning.

För oss är det viktigt att kunna erbjuda den här tjänsten för att du som kund ska kunna känna dig trygg när du beställer tjänster av oss.
Dålig ventilation är inte bra för hälsan, så våra certifierade besiktningsmän är noga med att kontrollera att inomhusklimatet är bra och att ventilationssystemet fungerar som det ska. Kontrollanterna kan ge förslag på hur energiåtgången kan minskas för ventilationen, utan att det ger en sämre inomhusmiljö.

Vi på Storfors plåt vill att våra kunder ska må bra och samtidigt spara på energin!

Kontakta oss