Arbetsområden - Ventilation

 

Ventilation - Vi optimerar din investering

Storfors Plåt är specialist inom ventilation. Vi erbjuder lösningar inom allt från totalentreprenader, där vi projekterar upp färdiga handlingar, till generalentreprenader.

Vår kunskap är lika hög som bred, du kan alltid känna dig trygg att låta Storfors Plåt ta hand om din ventilation.

Vi har genom årens gång byggt upp en stor referensbank på flera olika uppdrag. Allt från kommersiella lokaler, hotell och industrier till mer specialiserade upp­drag som en totalentreprenad för en däcktesthall i vinterklimat året runt.

Vid detta uppdrag kom vår långa erfarenhet mer än väl till hands och vår kun­skap och tekniska kompetens gjorde att vi hittade lösningar för de utmaningar vi ställdes inför.

Kontakta oss