Arbetsområden - Serviceavtal

 

Service - Med fokus på dina behov

Service för oss på Storfors Plåt är allt från servicesamtal där vi gör filterbyten och felsökningar, till att injustera anläggningar för att nå rätt luftbalans samt styr- och reglerarbeten. Samtliga av dessa arbeten grundar sig på att erhålla rätt inomhusklimat och få så låg energikostnad som möjligt, vilket ger en minskad energiför­brukning i fastigheten.

Genom att installera styrsystem, och hjälpa dig som kund att få ett överordnat system, kan du på ett enkelt sätt se aktuell drift från vald anläggning och få en felsök­ning om något inte funkar som det ska.

Storfors Plåt har en övergripande kunskap som gör att samtliga uppdrag inom service lätt kan åtgärdas av våra duktiga medar­betare. Vi kommer med förslag som är utformade efter varje en­skilt fall, hur du kan spara energi och optimera ditt klimat. Allt för att erhålla en hög driftsäkerhet till lägsta möjliga driftkostnad.

Kontakta oss